Čas je luxus..., konajte ihneď.

Logo
Knihy

Profil advokátskej kancelárie

Naša advokátska kancelária bola založená 1.1.2007, kedy sme právne služby poskytovali na základe oprávnenia SAK advokátkou JUDr. Evou Segečovou. K zmene právnej formy poskytovania právnych služieb na spoločnosť s ručením obmedzeným došlo dňa 1.1.2012, od kedy poskytujeme právne služby pod obchodným menom ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA. JUDr. Eva Segečová, s.r.o.

Pri svojej činnosti sa snažíme poskytovať naším klientom celé spektrum právnych služieb, čo sa týka nie len hmotného práva, ale aj procesného práva, resp. sporovej a nesporovej agendy. Našich klientov zastupujeme v súdnych konaniach na všeobecných súdoch SR všetkých stupňov, pred Ústavným súdom SR, pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, ale aj pred rozhodcovskými súdmi v SR. Špeciálnu pozornosť venujeme oblasti medzinárodných prepráv tovaru všetkými spôsobmi prepravy.

Prostredníctvom Centra bezplatnej právnej pomoci poskytujeme právnu pomoc osobám v hmotnej núdzi.

Kde nájdete našu advokátsku kanceláriu ?

Sídlo našej advokátskej kancelárie sa nachádza v centre Banskej Bystrice na ulici Skuteckého 26. Banskú Bystricu vnímame z pohľadu umiestnenia sídla našej kancelárie ako strategicky výhodné miesto v rámci Slovenskej republiky. Z každej časti Slovenska k nám máte blízko. Kanceláriu tvorí mladí, avšak profesionálne erudovaný a ambiciózny kolektív spolupracovníkov.

Našu rozsiahlu klientelu tvoria právnické a fyzické osoby z celého územia SR ale aj ČR. Priamo spolupracujeme s viacerými advokátskymi kanceláriami na území Slovenska, v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, pričom máme kontakty s advokátskymi kanceláriami v rámci celej Európskej únie. V prípade vymáhania pohľadávok a právnych nárokov našich klientov v zahraničí, naše kontakty prostredníctvom zahraničných spolupracujúcich advokátov pokrývajú 90 % krajín celého sveta.